Активности

За посматрача са стране, па и за многе кориснике, скривен је и непознат сав онај пут који прође књига, добивена обавезним откупом, куповином, поклоном или разменом. Неопходно је да свака књига добије своје место у полици, после стручне обраде. Сви ови послови раде се тихо и студиозно, они су споља незапажени, али су за рад библиотекара, и саму установу, неопходни и веома важни.

Наша библиотека задовољава интересе и склоности најразличитије публике. Битна ставка у нашем раду је обогаћивање књижног фонда. Библиотекари одређују будућност библиотеке, они морају да слушају глас читалаца, да обрате пажњу која је књига актуелна, шта се највише чита. Највеће нам је задовољство када корисник оде срећан и задовољан нашом услугом.  

Библиотека сваке године проширује и унапређује своје активности. Наша издавачка делатност је све значајнија. Све чешће одржавамо промоције и изложбе књига, јер је то најбољи начин да књигу приближимо корисницима. Библиотечке услуге највише користе ученици основних и средњих школа, студенти и пензионери.