Како постати члан

Учлањењем у Градску библиотеку корисници стичу право на позајмицу и употребу грађе која се налази у фондовима Градске библиотеке. Корисници се учлањују на Дечјем одељењу (узраст до 15 година) и на Одељењу за одрасле кориснике (од 15 година навише).

Књиге се издају на период од 15 дана (на Позајмним одељењима за децу и одрасле), са могућношћу продужења овог рока за још 15 дана. Кориснику је дозвољено да позајми највише две књиге. Корисник је дужан да врати књиге након истека овог рока.

Коришћење грађе из фонда Научног одељења, Завичајног одељења, фонда серијских публикација и референсне збирке, као и посебних збирки дозвољено је само у просторијама библиотеке.

Корисници су дужни да воде рачуна о књигама које су узели на изнајмњивање и да их не оштећују. Уколико корисник изгуби или оштети књигу, дужан је да штету надокнади, а изгубљену књигу замени истом новом књигом.

Приликом уписа у Библиотеку плаћа се чланарина, која важи годину дана од дана издавања чланске карте.

Од ове године Библиотека уводи породично учлањење – за износ од 500 динара чланови Библиотеке могу постати и родитељи и деца.

Од ове године Библиотека уводи и колективно учлањење – за упис групе веће од 30 чланова даје се попуст од 50%.

Библиотека бесплатно учлањује децу предшколског узраста, ученике првог разреда и децу из хранитељских породица.

Библиотека бесплатно учлањује хендикепирана лица, лица старија од 65 година и социјално угрожена лица (уз потврду Центра за социјални рад).

Чланарина за 2023. годину се уплаћује уплатницом у пошти, ЗОП-у или пословним банкама, и то обављају сами чланови. По извршеној уплати дужни су да копију уплатнице доставе раднику библиотеке, који ће им на основу тога издати чланску карту.

500 00
дин/годишње
Породично учлањење
15 дана
Две књиге
300 00
дин/годишње
За одрасле
Старији од 15 година
15 дана
Две књиге
200 00
дин/годишње
За децу
Млађи од 15 година
15 дана
Две књиге
100 00
дин/годишње
Колективно учлањење (за ученике)