Завичајно одељење

Завичајни фонд Народне библиотеке ,,Десанка Максимовић“ формиран је 2000-те године са циљем да прикупља и чува библиотечку грађу нашег завичаја. Он је формиран и са циљем да омогући научна и друга истраживања историје Власотинца и околине, живота људи и њиховог стваралаштва, развоја Власотинца и околине, без обзира на време настанка грађе – прошло или садашње.

      Наш Завичајни фонд састоји се из библиотечке грађе која се својим садржајем односи на Власотинце и околину, затим која је издата или штампана на територији Власотинца и чији су аутори рођењем или стваралаштвом и животом везани за завичај, односно за територију наше Општине.

     Завичајни фонд наше Библиотеке сачињавају монографске и серијске публикације. Збирка монографских публикација састоји се из 1270 књига из разних области људског знања, с тим што су најзаступљеније књиге из области књижевности и историје. Збирку серијских публикација сачињавају новине и часописи. Збирка поседује 26 наслова часописа, а од новина поседује 24 наслова.

      Наш Завичајни фонд чине, пре свега штампани, али и материјали других некњижних врста који имају одређене везе са Власотинцем и околином. То значи да поред књига, новина и часописа, Завичајни фонд садржи и некњижну грађу. Збирку некњижне грађе сачињавају фотографије и разгледнице старог Власотинца, плакати, леци, картографска грађа, рукописна грађа, аудиовизуелна грађа (видео касете, филмови, DVD филмови) и ефемерна грађа или ситан документациони материјал као што су програми разних манифестација, проспекти, планови, изложбени каталози, позивнице, press clipping.

      У оквиру Завичајног фонда налази се и легат нашег познатог академског сликара Миодрага Нагорног. Њега сачињавају слике, графике, бакрорези и портрети Власотинчана.

      Завичајни фонд Народне библиотеке ,,Десанка Максимовић“ је физички и каталошки обрађен, инвентарисан и сређен по свим правилима стручне класификације. У исто време он је и електронски обрађен у COBISS програму, тако да се фонд може претраживати не само преко лисних каталога (ауторског, предметног и стручног), већ и електронски у COBISS бази.

no images were found


Завичајни албум