О библиотеци

 Рад власотиначке библиотеке организован је у неколико одељења, са радним временом од 7 до 19 часова. Ма колико су услови за рад неадекватни и особље наше установе смештено у три физички одвојена простора, удаљена педесетак метара један од другог, то не представља проблем да се посао не обавља одговорно и стручно. Готово сви књижничари и библиотекари похађали су неопходне курсеве и предавања, са којих су доносили сертификате и потврде да су обучени за рад у струци.

Уз то, потрудили смо се да набавимо сву неопходну опрему па се рад одвија несметано и самостално. Највећи проблем нам представља недостатак простора и тек ће решењем тог проблема доћи до пуно изражаја неопходност и важност библиотеке, њена улога и значај у културном и јавном животу наше општине.

Са пресељењем у нове просторије моћи ћемо да покренемо и неке друге активности, које смо досад одлагали или смо их изводили тек у назнакама. Такође, моћи ћемо да формирамо нова одељења или пододељења у оквирима већ постојећих. Све ово имамо на уму јер смо свесни одговорности и озбиљности коју подразумева рад у најстаријој установи културе.