Соколско друштво Власотинце

Соколска идеја др Мирослава Тирша није мимоишла Власотинце и Власотинчане који су, након ослобођења од Турака, жељни слободе и просперитета, брзо прихватали нова сазнања и идеје. У последњој деценији XIX  века основано је неколико удружења, од којих посебно треба истаћи: Занатско удружење (1892), Стрељачко друштво (1986), Певачку дружину „Његош“ (1897) и Трговачко друштво (1900). У њима су грађани Власотинца и околине ујединили своје жеље за привредним, просветним и културним препородом. Ентузијазам се пренео и у прву деценију XX века, па је…основано 1909. год. Гимнастичко и патриотско друштво „Соко“. Почетком 1911. год Друштво прихвата Правила Савета соколских друштава „Соко“ и „Душан Силни“ и мења име у: „Соколско друштво Душан Силни – Власотинце„.

Слободан Р. Ћукаловић, Соколско друштво Власоринце (1901-1941), Власотиначки зборник 1, Културни центар Власотинце, 2003, 56.