Завичајно одељење

Завичајни фонд Народне библиотеке ,,Десанка Максимовић'' формиран је 2000-те године са циљем да прикупља и чува библиотечку грађу нашег завичаја. Он је формиран и са циљем да омогући научна и друга истраживања историје Власотинца и околине, живота људи и њиховог стваралаштва, развоја Власотинца и околине, без обзира на време настанка грађе – прошло или садашње.

      Наш Завичајни фонд састоји се из библиотечке грађе која се својим садржајем односи на Власотинце и околину, затим која је издата или штампана на територији Власотинца и чији су аутори рођењем или стваралаштвом и животом везани за завичај, односно за територију наше Општине.

     Завичајни фонд наше Библиотеке сачињавају монографске и серијске публикације. Збирка монографских публикација састоји се из 1270 књига из разних области људског знања, с тим што су најзаступљеније књиге из области књижевности и историје. Збирку серијских публикација сачињавају новине и часописи. Збирка поседује 26 наслова часописа, а од новина поседује 24 наслова.

      Наш Завичајни фонд чине, пре свега штампани, али и материјали других некњижних врста који имају одређене везе са Власотинцем и околином. То значи да поред књига, новина и часописа, Завичајни фонд садржи и некњижну грађу. Збирку некњижне грађе сачињавају фотографије и разгледнице старог Власотинца, плакати, леци, картографска грађа, рукописна грађа, аудиовизуелна грађа (видео касете, филмови, DVD филмови) и ефемерна грађа или ситан документациони материјал као што су програми разних манифестација, проспекти, планови, изложбени каталози, позивнице, press clipping.

      У оквиру Завичајног фонда налази се и легат нашег познатог академског сликара Миодрага Нагорног. Њега сачињавају слике, графике, бакрорези и портрети Власотинчана.

      Завичајни фонд Народне библиотеке ,,Десанка Максимовић'' је физички и каталошки обрађен, инвентарисан и сређен по свим правилима стручне класификације. У исто време он је и електронски обрађен у COBISS програму, тако да се фонд може претраживати не само преко лисних каталога (ауторског, предметног и стручног), већ и електронски у COBISS бази.

 

 Завичајни албум


ЧЛАНСТВО

Члан Библиотеке може постати сваки грађанин који уплати чланарину према важећем Ценовнику услуга кога доноси Управни одбор Библиотеке. Чланство може бити на годишњем нивоу, шестомесечном, месечном и дневном и од тога зависи висина чланарине. По истеку рока, корисник обнавља упис или му престаје чланство.

 

ЕЛЕКТРОНСКИ КАТАЛОГ

ПРАТИТЕ НАС

ПРЕПОРУЧУЈЕМО

     

        

ШТА ДА ЧИТАМ

Ко је на мрежи: 8 гостију и нема пријављених чланова

Број прегледа чланака
65427

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

Izrada Sajta Euproweb.com