Историја Власотинца

Власотинце је основано у другој половини 18 века. По извесним знацима постојало је старо насеље десно од Власине, од градског парка до Смрданског потока, на месту које се зове Селиште. По тврђењу мештана оно се  такође звало Власотинце. Оно је имало манастир св. Николе, по традицији задужбину Стевана Немање, који је био на месту које се данас зове Манастириште…Тешки и нерешени аграрни односи изазвали су велике сељачке покрете и устанке; 1809 године, када су Турци запалили Власотинце и сва околна села; 1821 год. када је Власотинце по други пут спаљено; Бојаџиску буну 1841 г.када је Власотинце трећи пут изгорело; покрет 1860 г. (Садрезамово време) и устанак од 1877 године, у доба доласка српске војске…Иако је три пута горело, Власотинце се, захваљујући свом изузетно повољном географском положају, брзо обнављало и развило у свим данашњим махалама још за време Турака.

Михајло Костић, Власотинце (антропогеографска проучавања), Гласник Српског географскогдруштва, 33/2, 1953, 122