КЊИГА ДЕЈАНА АЛЕКСИЋА „НЕМИРИ“

Књига Дејана Алексића „Немири“представљена је 13. марта. 2014.год.

По речима уредника, Србе Такића, ова је књига невелика по обиму, али веома значајна по приказаном таленту и дубини песничког исказивања проживљеног.

Он сматра да је већ својом првом збирком Дејан заузео посебно место у власотиначком песничком поднебљу. Судећи по броју присутних љубитеља писане речи и песникових пријатеља рекли бисмо да је био потпуно у праву. 

Стихове из збирке „Немири“ надахнуто су читале Ана Стаменковић и Мила Стојановић.