Одељење за електронски упис

Библиотека је од 2009. године, чланица Система узајамне каталогизације COBISS, чиме је постала сегмент Пројекта виртуелна библиотека Србије (ВБС) и заузела место у реду за трансформацију у савремено библиотечко-информациони центар, као део јединственог библиотечког система у Србији.

Обрада  публикација се од 2011. године врши потпуно компјутеризовано. Приликом обраде примењују се правила Међународног стандарда за библиографски опис (ИСБД). Све приновљене публикације каталогизирају се у систему COBISS, чиме се ствара нова електронска база података, која је део узајамног каталога, а истовремено се преинвентарисује и стари фонд. Сав библиотечки матријал који уђе у Библиотеку после провере и физичке обраде и инвентарисања, одлази у полицама где добија своје место према УДК класификацији.

У склопу Одељења оператера на рачунару налази се и Информатичка служба. У оквиру информатичке службе, обављају се послови из домена електронског пословања Библиотеке и њеног техничког и технолошког унапређења. Посебна пажња се посвећује свакодневном ажурирању веб сајта Библиотеке. Планирају се и организују програми културе, успоставља се сарадња са установама које имају интерес на пословима културе.