Стручно одељење

Ово одељење је формирано 2006. године. У оквиру њега воде се стручни и предметни каталог. Такође, врши се и електронски упис књига. Књиге у научном одељењу смештене су у полицама по УДК систему. Стручна литература је само део књижног фонда који задовољава потребе наших корисника.