Пренумерација

У одсуству богатих мецена, институција или издавача, нарочито за време турске владавине, настао је покрет претплате. Код нас је пренумерација (претплаћивање) започела 1794. године Историјом Јована Рајића међу Србима у Аустрији, прешла је у Кнежевину Србију а раширила се и у српским крајевима под турском влашћу. У југоисточној Србији претплаћивање је почело у Нишу, Пироту, Лесковцу и Врању, да би се доцније проширило и на Власотинце и села у околини…

Како су просветни радници најчешће сакупљали претплату, међу претплатницима доминирају ученици основних школа, а за њима јављају се  чешће свештеници, земљорадници, трговци, занатлије…и чиновници. Према садржају књига, види се да су се читаоци из јужне Србије углавном претплаћивали на оне забавног садржаја, намењене, пре свега, ученицима основних и средњих школа, али и на календаре за одрасле, најчешће стручног садржаја. Претплатнички спискови откривају и неке породице, тада знамените, које су данас већ ствар прошлости. Они откривају и неке личности које су тада али и доцније учествовале у нашем културном животу.

Станиша Војиновић, Претплатници из Власотинца и околине на књиге, часописе и листове штампане од 1843 до 1911. године, Власотиначки зборник 1, Културни центар Власотинца, Власотинце 2003, 135.