Привредно-географске прилике Власотинца

Власотинце, као друмско насеље , развило се на једном од значајних попречних караванских путева, и то као економско средиште за планинску област Буковика, за побрђе Крушевице и за Власотиначко Поље. Привредна разноврсност планинских залеђа, побрђа и котлине равни изазвала је занатску радиност…Лежећи на споју привредно разноликих области, Власотинце је место у коме се врши размена добара; сем тога, у вези са занатством, у њему се јавио и жив промет. Те функције града одредиле су његов основни занатско – трговински карактер…Стварањем чаршије још у турско доба, развитком занатства и трговине, и отварањем тржишта 1882. године, са редовим пијачним даном у петак, проглашавањем варошице 1878 године, увођењем средњошколске настсве 1929. год., оснивањем градске болнице 1918 г. и среске ветеринарске амбуланте 1924. год. Власотинце се од локалног привредног центара развило у економско – саобраћајно, административно, културно-просветно и здравствено седиште са знатном гравитационом и утицајном сфером.

 

Михајло Костић, Привредно-географске прилике и гравитационе сфере Власотинца, Гласник Српског географског друштвa, 31/1,1954,36