Развој трговине после ослобођења

Ослобођење од Турака први је прелом у развитку Власотинца…Власотинце у првом периоду развија се, цвета и богати. Води трговину са једном широм области: целим данашњим срезом, са деловима лужничког и заплањског среза. Власотинце због своје живе трговине, занатства и винарских производа постаје у оно доба важан економски центар са пространим магацинима, подрумима и радионицама. У Власотинце је силазио купац како онај из Црне Траве, Клусуре и Трна, тако и онај из Бабушнице и Крчимира. У Власотинце се снабдевало свим могућим намирницама читаво његово планинко залеђе. Дуги каравани носили су занатске прерађевине, бакалску робу, вино и ракију. Везе су са свима тим крајевима биле живе, трговачке, пословне. Власотинце за целу ту позадину претстављало је плућно крило, кроз које је та област дисала…

Богољуб Горуновић, Власотинце његова прошлост и будућност, Лист Власина, број 3, марта 1939,1