Урбанизација Власотинца

„Интензивна урбанизација Власотинца одвијала се и за време док је било под турском административном управом. Први урбанистички план варошица је добила 1983. године, а израдио га је инжењер Батош. Реализација плана почела је 1912. Међитим, због балканских ратова и Првог светског рата, план је реализован у целини 1923. године. Тада је корените промене претрпела власотиначка чаршија у којој су срушени стари дућани са ћепенцима и дирецима. Њени градитељи су настојали да усагласе принципе пословања и становања у истом објекту. Зато су и подизали куће на спрат које су у приземљу обавезно имале пословне просторије, а спрат је обично имао балкон са декоративном оградом од кованог гвожђа. У пословне просторије улазило се дирекно са улице, а у стамбене објекте са дворишне стране парцеле.“

Даница Валчић, Градитељско наслеђе Власотинца, Власина,2002,16