COBISS C3

ародна библиотека „Десанка Максимовић“ 26. и 27. марта организује курс COBISS3 Прелазак на С3/ Каталогизацију. Курс ће се одржати у електронској учионици Основне школе „8. октобар“, а присуствоваће сви библиотекари који имају лиценцу за рад у COBISS систему, као и колеге из Пирота.
Предавач: Милорад Вучковић, начелник VBS – а Народне библиотеке Србије.

О систему COBISS

У информатичком друштву, библиотеке су незаобилазни центри знања, а њихов задатак је и евидентирање резултата „интелектуалне репродукције“. Своју улогу, међутим, не могу обављати без савремене информационе и комуникационе технологије. Такође не могу успешно да функционишу као усамљена острва, већ морају да се повезују и на тај начин обезбеђују услове за сарадњу.

Заједница југословенских националних  библиотека прихватила је 1987. године систем узајамне каталогизације као заједничку основу библиотечко-информационог система и система научних и технолошких информација Југославије, а улогу носиоца развоја организационих решења  и програмске опреме преузео је Институт информационих знаности (ИЗУМ) из Марибора.

ИЗУМ је 1991. године промовисао систем COBISS (Kooperativni online bibliografski sistem i servisi) као надградњу система узајамне каталогизације. Због распада Југославије, библиотеке ван Словеније су потом иступиле из заједничког система узајамне каталогизације, али постепено су скоро све обновиле сарадњу са ИЗУМ-ом и данас у својим државама изграђују аутономне библиотечко-онформационе системе на платформи  COBISS-а са узајамном каталогизацијом у мрежи COBISS. Net.

COBISS представља организовани модел повезивања библиотека у национални библиотечко-информациони систем са узајамном каталогизацијом, са узајамном библиографско-каталошком базом података COBIB и локалним базама података библиотека учесница.