ПРЕДСТАВЉЕНА НОВА ОПРЕМА, НАБАВЉЕНА ПУТЕМ КОНКУРСА МИНИСТАРСТВА КУЛТУРЕ

Конкурс за суфинансифање или финансирање пројеката у области дигитализације културног наслеђа у Републици Србији у 2023. години, који је расписало Министарство културе, био је повод да наша библиотека конкурише са пројектом „Подизање индивидуалних капацитета запослених у библиотеци за рад на дигитализацији завичајног фонда и старе књижне и некњижне грађе.“ Наш пројекат је прихваћен и одобрено је 600.000,00 динара, за које су, уз наше учешће у износу од 82.500 динара, набављени: скенер за дигитализацију, три рачунара, три штампача, екстерни хард-диск, три оперативна система windows, урађен нови веб-сајт, набављен софтвер за листање и обраду књига.
Званично почетак рад са новом опремом у Завичајном одељењу није прошло без медијске пажње, при чему нам је част учинио и председник општине Братислав Петровић, својим присуством. Набављена опрема ће нам омогућити да се, уз већ постојећу, у рад на дигитализацији укључи већи број људи, да се посао обавља брже и квалитетније, као и да се урађено боље представи јавности. Овај пројекат подразумева обуку за рад на сајту и на обради и постављању дигитализовне грађе, који ће бити доступан на сајту www.digitalnabibliotekavlasotince.org.rs.
На скромној свечаности тим поводом председник општине је похвалио напор Библиотеке да се и у електронском облику сачува стара завичајна књижна и некњижна грађа, док је директор библиотеке Срба Такић нагласио да ће нас нова, савременија опрема обавезати да још преданије радимо на сакупљању и чувању завичајне грађе. Он је замолио све добронамерне да се придруже Библиотеци, да уступе своју грађу за дигитализацију (фотографије, карте, плакате, афише, писма, разгледнице…), која ће им након тога бити враћена.