ПОВОДОМ НАЦИОНАЛНОГ ДАНА КЊИГЕ

Национални дан књиге, 28. фебруар, најчешће обележимо представљањем неке од књига из свог издавачког опуса. То чинимо са намером да своје урађено дамо на увид јавности, да се похвалимо, да са другима поделимо радост свога стваралаштва. Овога ћемо пута то урадити другачије. Како рад на припреми, уређивању и штампању траје у тишини и само мали број заинтересованих, непосредно укључених, или упућених тек због пријатељских веза са аутором или издавачем, зна да је нешто изашло из штампе.

Зато вам овде доносимо изводе из Извештаја о раду наше установе за 2019. и 2020. годину, из којих се може уочити наш завидан рад  у области издаваштва. Пре пописа дела која смо издали у протекле две године, овде смо дужни још да додамо – то чинимо са жељом да помогнемо, охрабримо и истакнемо даровите људе, пре свега завичајне ауторе, чије написано завређује да буде материјализовано у књигу.

У 2019. години успели смо да уредимо и одштампамо девет књига, док смо излажење још  две помогли. То су следећи аутори и наслови: 1) Ђорђе Стојилковић – Скрапеж (село у околини Власотинца); 2) Борисав Стојиљковић – Скрапеж (сећања, фамилије, казивања); 3) Љиљана Миленковић – Давид и Наталија (бајка о љубави и интересу); 4) Милко Стојковић – Бразда (збирка песама); 5) Слапови Вучјанке (збирка песама са конкурса Дома културе Вучје); 6) Данило Коцић – Афоризми са тужне пруге; 7) Драгољуб М. Станојевић – Неки погледи о сеоском развоју; 8) Миодраг Нагорни – Моји Власотинчани; 9) Мирјана Поповић – Старост, златна јесен живота. Кад је реч о помоћи код штампања још две књиге, реч је о насловима: 1) Мирко Марковић – Шаховски проблеми и 2) Жарко Спасић (и други) – Квалитет гимназијског образовања.

У 2020. години успели смо да уредимо и одштампамо једанаест књига, а да две издамо у дигиталном облику. Дакле, у прошлој години, са знаком наше библиотеке светлост дана угледало је тринаест издања. То су следећи аутори и наслови: 1) Изникал ми струк босиљак (лирске народне умотворине из власотиначког и црнотравског краја); 2) Слапови Вучјанке (песме са конкурса Дома културе Вучје); 3) Љубомир Глигоријевић – Афанасиј Фет, Избрани стихови (превод са руског); 4) Срба Такић – Вински бал (првих 60 година); 5) Александар Давинић – Будите у току; 6) Драгослав Б. Петровић – Власотиначке приче; 7) Олга Р. Станковић – Живот се живи унапред, а разуме унатраг; 8) Срба Такић – О живуљкама, травкама и сличним ставкама; 9) Аца Стојановић – Прислушкујем животу искреност; 10) Милица Стојковић –  Почетак; 11) Дејан Алексић – Одсутни анђео. Дигитална издања су: 1) Данило Коцић – Сликање меморије (изабрана дела); 2) Данило Коцић – Др Жак Конфино и Лесковац (једно виђење савременика, публициста и критичара).

Надамо се да ћемо и наредних година у овом послу бити једнако успешни као до сада, пре свега због талентованих и креативних појединаца који то заслужују. Али и због обавеза које нам намеће углед најстарије завичајне установе културе, која може бити угледнија, признатија, само ако се непосредно и непрестано доказује својим делима.