САСТАНАК ПОДРУЖНИЦЕ БИБЛИОТЕКАРСКОГ ДРУШТВА СРБИЈЕ ЗА ЈАБЛАНИЧКИ ОКРУГ

У Визиторском центру „Теодора,” крај Царичиног града, 7. марта одржан је састанак Подружнице Бибиотекарског друштва Србије за Јабланички округ. Домаћин скупа била је општинска библиотека „Бранко Радичевић” из Лебана, на челу са директорицом Татјаном Петровић.

          Радни део скупа водила је Весна Илић, директорка матичне библиотеке „Радоје Домановић” из Лесковца, уместо оправдано одсутне председнице Подружнице Јадранке Јовић.  На састанку је разматран Извештај о раду Подружнице за 2022. годину, као и Програм рада за 2023. Такође, разматран је и Извештај са седнице Скупштине Библиотекарског друштва Србије.

          Ово окупљање било је прилика да библиотека домаћин представи локалитет Царичин град видео-презентацијом „Путевима Јустинијана,” као и изложбу радова са ликовне колоније „Јустинијана Прима.” Лесковачка библиотека представила је свој часопис „Нови легат” и издаваштво „као пример добре праксе у библиотекарству.”

          Наша библиотека овде је имала прилику да, путем видео-прилога, прикаже свој часопис „Наше Власотинце” и књигу „Изникал ми струк босиљак.” Директор Срба Такић говорио је о завичајном књижевном фонду библиотеке „Десанка Максимовић,” као духовном и културном благу, као и о неопходности за бољим познавањем и већим поштовањем стваралаштва и стваралаца свога краја.

          После радног дела програма, сви учесници скупа су, у пратњи водича, обишли Царичин град и упознали се са његовим настанком и трајањем.